Fra landets dyreste til under gennemsitspris

I 2010 kunne man på Bolius’ hjemmeside se at Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk var Danmarks dyreste varmeværk. Prisen for at opvarme et standardhus med 18,1 MWh var dengang kr. 32889, – når varmen kom fra vores værk.
For fyrinssæsonen 2014/2015 var udgiften for at opvarme standardhuset faldet til kr 14638,- når fjernvarmen blev leveret fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk.
Gennemsnittet på landsplan for et standardhus var i 2014/2015 kr. 15709,-
VSVHADSGNS
Læs mere her

Generalforsamling 2014

Så er det atter tid for generalforsamling i Varmeværket.

Det foregår i år mandag 22. september kl. 18:00 i Veddum Sal.
Bestyrelsen opfordrer til at møde op for at gøre sin indflydelse gældende og få afklaret evt. spørgsmål.

Klik på dagsorden nedenfor for aftenens program
Generalforsamling-2014

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så de bliver up-to-date og tidssvarende.
De nu gældende vedtægter med foreslåede ændringer Vedtægter med rettelser.
Sådan vil vedtægterne komme til at være Nye vedtægter.
Vedtægtsændringerne kan nok ikke ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, da dette kræver kvalificeret flertal. Ændringerne skal derfor med stor sandsynlighed vedtages på ekstraordinær generalforsamling.