Om fjernvarme

Vær med til at spare penge

FJERNVARME – ET GENBRUGSSYSTEM

Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt.
Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne  anvendes fjernvarmevandet til at varme ejendommen og brugsvandet op med. Herefter returneres det afkølede fjernvarmevand til varmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud.

Hvis du udnytter fjernvarmen rigtigt, kan du ikke alene selv spare penge på varmebudgettet, du  er også med til at sikre, at hele systemet fungerer mere optimalt og miljørigtigt – til glæde og gavn for alle i lokalsamfundet.

Brug altid alle radiatorer i samme rum det giver absolut den behageligste varme og den bedste varmeøkonomi.
Når radiatoren fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden.
Jo bedre fjernvarmevandet afkøles, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen, i begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 33°C. I sommerperioden vil afkøling være svingende, afhængig af varmebehovet. Beregningsvormel for afkøling:

Afkøling = Forbruget i MWh x 860 / M3

Efter at vi har fået de nye målere installeret og ibrugtaget, vil vi løbende kontrollere afkølingen hos  hver forbruger. Det betyder, at hver måned vil værket kunne se forbrugerens data, hvis der pludseligt bliver en lav afkøling vil I blive kontaktet.

Selvom denne mulighed for fjernaflæsning kan fortages, har den enkelte stadig et ansvar for selv at holde øje med deres afkøling.
OBS HUSK der er mange penge at spare – hvis alle gør en indsats – så HOLD ØJE !!

Håber I tager godt imod denne opfordring – så vi kan få varmeprisen ned !!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen