Vi klipper et stykke af varmeregningen

Med varmeopgørelsen der modtages midt i august kan forbrugerne ved varmeværket se frem til en tilbagebetaling på gennemsnitlig kr. 4000, –
Tariferne for forsyningsåret 2015/2016 sænkes med 10%
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk for få etableret et solvarmeanlæg af flere årsager:

  • Sikring i forhold til fremtidige afgiftsstrukturer
  • En tredjedel af værket energiindkøb er naturgas, – solen et vægtigt alternativ til gassen.
  • Endnu et håndtag at skrue på i forhold til fremtidens energipolitik. Desuden vil det give en besparelse på kr. 1000 -1200 pr. forbruger.
  • Gasmotorerne vil stadig kunne anvendes når det er rentabelt at producere el og varme