Åbent hus og energi-informationsmøde

Lørdage 21.marts kl. 11:00 er der åbent hus på varmeværket i Veddum.
Kom og se hvor fjernvarmen til Veddum, Skelund og Visborg produceres.
Derefter, kl. 11:30, vil der være informationsmøde i Veddum Sal. Her vil
varmeværket holde et indlæg, Mariagerfjord Kommune vil orientere om
kommunens energipolitik og visioner på området og der vil være orientering fra Energistyrelsen om skiftet fra oliefyr til fjernvarme og rådgivning om
energirigtig renovering.
Mød endelig op, hvis du/I er interesseret i at høre om mulighederne for
at får en god energi-økonomi.