Vedtægtsændringer og 2. ekstraordinære generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling 26. januar 2015, blev forslag til vedtægtsændringer med enkelte ændringer vedtaget med 28 stemmer for og 2 imod.
Da antallet af fremmødte ikke udgør mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede indkaldes derfor til

2. ekstraordinære generalforsamling
23. februar 2015 kl. 19:00
i Veddum Sal.

På denne generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte andelshavere.

Ekstraordinær generalforsamling

Det foregår 26. januar 2015 kl. 19:00 i Visborg Forsamlingshus.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om vedtægtsændringer
  3. Afstemning om vedtægtsændringer
  4. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der væreorientering fra energistyrelsens BedreBolig-rådgiver specielt med henblik på tiltag vedrørende boligens energiforbrug.