Fjernvarmeprisen sænkes igen

På bestyrelsesmødet i Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk tirsdag 24. juni 2014, blev det vedtaget at sænke varmeprisen med 10%.
Prisnedsættelsen bliver gældende fra starten af den nye fyringssæson som starter 1. juli 2014.

Det betyder at en bolig som er tilkoblet Varmeværket i gennemsnit vil få en varmeudgift på ca. kr. 17.000 i 2014-2015. Således er gennemsnitsprisen for fjernvarme i de 3 byer næsten halveret siden regnskabsåret 2012-2013, hvor prisen var kr. 32.000.