Åbent hus

Der var et fint fremmøde til åbent hus på varmeværket i går.

Niels Jørgen Godskesen bød velkommen og fortalte om de store udfordringer der har været for værket, og hvordan det er blevet mugligt at sænke varmeprisen med 25 %. Herefter talte Per Husted om hele det energipolitiske spil på Christiansborg, der førte til muligheden for værket, for at suplere med andre energikilder end gas.

Der var en god stemning og folk hyggede sig.
Åben hus VSV
Åben hus VSV

 

Åbent hus VSV
Åbent hus VSV
Med venlig hilsen
Bestyrelsen VSV

Sænket forbrugspriser med 25%

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan melde, at vi på bestyrelsesmødet den 4/6 2013, har besluttet at sænke forbrugerpriserne med 25%

Tarif 2013-2014

Tarif   Gl.   Ny. %
           
Variabel /Mwh    kr    600,00    kr    415,00   -31%
Forsyningssikkerhedsafgift ( til staten ) /Mwh    kr         –      kr      35,00      6%
Variabel i alt /Mwh    kr   600,00    kr    450,00   -25%
           
Transmissions bidrag /Mwh    kr    340,00    kr    255,00   -25%
           
Fast /år    kr 6.000,00    kr 4.500,00   -25%
Radiator bidrag /år    kr 3.400,00    kr 2.550,00   -25%
Med venlig hilsen
Bestyrelsen VSV

Invitation til åbent hus

Åbent hus!
Veddum-Skelund-Visborg-Kraftvarmeværk

Sænker fra 1. juli varmetarifferne med 25%
Det har krævet mange tiltag at komme så langt.
Det vil vi gerne fortælle om, samt vise værket frem.
Per Husted kommer og fortæller om det politiske.
Alle er velkommen
Vi serverer lidt til halsen og lidt til ganen.
Fredag d. 21 juni, kl. 13.00 – 16.00
Mvh
Bestyrelsen