Åbent hus

Der var et fint fremmøde til åbent hus på varmeværket i går.

Niels Jørgen Godskesen bød velkommen og fortalte om de store udfordringer der har været for værket, og hvordan det er blevet mugligt at sænke varmeprisen med 25 %. Herefter talte Per Husted om hele det energipolitiske spil på Christiansborg, der førte til muligheden for værket, for at suplere med andre energikilder end gas.

Der var en god stemning og folk hyggede sig.
Åben hus VSV
Åben hus VSV

 

Åbent hus VSV
Åbent hus VSV
Med venlig hilsen
Bestyrelsen VSV

Sænket forbrugspriser med 25%

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan melde, at vi på bestyrelsesmødet den 4/6 2013, har besluttet at sænke forbrugerpriserne med 25%

Tarif 2013-2014

Tarif   Gl.   Ny. %
           
Variabel /Mwh    kr    600,00    kr    415,00   -31%
Forsyningssikkerhedsafgift ( til staten ) /Mwh    kr         –      kr      35,00      6%
Variabel i alt /Mwh    kr   600,00    kr    450,00   -25%
           
Transmissions bidrag /Mwh    kr    340,00    kr    255,00   -25%
           
Fast /år    kr 6.000,00    kr 4.500,00   -25%
Radiator bidrag /år    kr 3.400,00    kr 2.550,00   -25%
Med venlig hilsen
Bestyrelsen VSV

Invitation til åbent hus

Åbent hus!
Veddum-Skelund-Visborg-Kraftvarmeværk

Sænker fra 1. juli varmetarifferne med 25%
Det har krævet mange tiltag at komme så langt.
Det vil vi gerne fortælle om, samt vise værket frem.
Per Husted kommer og fortæller om det politiske.
Alle er velkommen
Vi serverer lidt til halsen og lidt til ganen.
Fredag d. 21 juni, kl. 13.00 – 16.00
Mvh
Bestyrelsen

Pressemeddelelse fra V-S-V Kraftvarmeværk

Endelig stort prisfald på fjernvarmepriserne ved Veddum-Skelund-Visborg kraftvarmeværk.

På dagsordenen d. 3 april. 2013 behandlede bestyrelsen spørgsmålet om fremtidig varmetarif.

Det glædelige er, at prisen kan sættes betydeligt ned. Bestyrelsen er i disse dage ved at vedtage budget for næste regnskabsår, og den fremtidige varmepris er selvfølgelig en vigtig faktor heri.

Der er mange ubekendte forhold at tage med; bl.a: hvor mange forbrugere regner vi med at være, prisen på strømafregning/standbyafregning, tab på debitorer, retssager etc.etc

Men bestyrelsen blev alligevel enige om at udmelde en prisreduktion på 25 % gældende fra det nye regnskabsår, altså fra 01.07.2013. Det skyldes væsentligst den nye rørlednings fra Hadsund og at værket nu er kommet på bagkanten af en ufordelagtig gaskontrakt og handler gas ind til dagspriser  ( spotmarkedet ). Dertil selvfølgelig omkonvertering af vækets financiering.

Bestyrelsen har set frem til at kunne komme med denne udmelding, som vi lovede på den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2012.

Spørgsmål kan rettes til formand Niels Jørgen Godskesen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSV

Ny motor på varmeværket

Gennem den seneste tid har der været stor aktivitet på varmeværket. Dette skyldes at vi har haft haveri på en af de 3 hovedmotorer på værket.
Vi har fået denne motor udskiftet til ny renoveret motor med tilhørende generator. Bestyrelsen betragter haveriet som “held i uheld”, da værkets forsikring betaler for en motor, der alligevel snart skulle have et af de store eftersyn. De store eftersyn er “pebrede”.
Den nye motor er en 20 cylinder 37 liters gas motor
ny motor hos VSV
Ny motor hos VSV
Her ses den gamle motor på vej ud.

 

Ny motor hos VSV
Ny motor hos VSV


Her ses den nye motor på vej ind.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Projekt rørledning Hadsund – Visborg

Den 7. januar 2013 fik bestyrelsen en mail fra en glad formand Niels Jørgen Godskesen:
“Det er ganske vist.. nu løber der flisopvarmet vand ind i vores rørsystem fra Hadsundværket”. 
Det var ubetingen den besked der har været den bedste i mange år for bestyrelsen i VSV.
Der vil blive fulgt op med prisnedsættelsen så snart vi har baggrundsmateriale at forholde os til. Bestyrelsen tror på tilgang, og her på hjemmesiden fremgår det bl.a. at der er iværksat en rabat for nye kunder på op til 15.000 kr. for tilslutning.
Se økonomi/tarifblad.
Her kan I se fra da røret blev lagt mellem Hadsund og Visborg. 

01900036
01900042
Med venlig hilsen
Bestyrelsen