07.15.15

Vi klipper et stykke af varmeregningen

Med varmeopgørelsen der modtages midt i august kan forbrugerne ved varmeværket se frem til en tilbagebetaling på gennemsnitlig kr. 4000, –
Tariferne for forsyningsåret 2015/2016 sænkes med 10%
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk for få etableret et solvarmeanlæg af flere årsager:

  • Sikring i forhold til fremtidige afgiftsstrukturer
  • En tredjedel af værket energiindkøb er naturgas, – solen et vægtigt alternativ til gassen.
  • Endnu et håndtag at skrue på i forhold til fremtidens energipolitik. Desuden vil det give en besparelse på kr. 1000 -1200 pr. forbruger.
  • Gasmotorerne vil stadig kunne anvendes når det er rentabelt at producere el og varme

| Posted in Arkiv | Kommentarer lukket til Vi klipper et stykke af varmeregningen
03.15.15

Åbent hus og energi-informationsmøde

Lørdage 21.marts kl. 11:00 er der åbent hus på varmeværket i Veddum.
Kom og se hvor fjernvarmen til Veddum, Skelund og Visborg produceres.
Derefter, kl. 11:30, vil der være informationsmøde i Veddum Sal. Her vil
varmeværket holde et indlæg, Mariagerfjord Kommune vil orientere om
kommunens energipolitik og visioner på området og der vil være orientering fra Energistyrelsen om skiftet fra oliefyr til fjernvarme og rådgivning om
energirigtig renovering.
Mød endelig op, hvis du/I er interesseret i at høre om mulighederne for
at får en god energi-økonomi.

| Posted in Arkiv | No Comments »
01.29.15

Vedtægtsændringer og 2. ekstraordinære generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling 26. januar 2015, blev forslag til vedtægtsændringer med enkelte ændringer vedtaget med 28 stemmer for og 2 imod.
Da antallet af fremmødte ikke udgør mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede indkaldes derfor til

2. ekstraordinære generalforsamling
23. februar 2015 kl. 19:00
i Veddum Sal.

På denne generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte andelshavere.

| Posted in Arkiv | No Comments »