Vi klipper et stykke af varmeregningen

Med varmeopgørelsen der modtages midt i august kan forbrugerne ved varmeværket se frem til en tilbagebetaling på gennemsnitlig kr. 4000, –
Tariferne for forsyningsåret 2015/2016 sænkes med 10%
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk for få etableret et solvarmeanlæg af flere årsager:

  • Sikring i forhold til fremtidige afgiftsstrukturer
  • En tredjedel af værket energiindkøb er naturgas, – solen et vægtigt alternativ til gassen.
  • Endnu et håndtag at skrue på i forhold til fremtidens energipolitik. Desuden vil det give en besparelse på kr. 1000 -1200 pr. forbruger.
  • Gasmotorerne vil stadig kunne anvendes når det er rentabelt at producere el og varme

Åbent hus og energi-informationsmøde

Lørdage 21.marts kl. 11:00 er der åbent hus på varmeværket i Veddum.
Kom og se hvor fjernvarmen til Veddum, Skelund og Visborg produceres.
Derefter, kl. 11:30, vil der være informationsmøde i Veddum Sal. Her vil
varmeværket holde et indlæg, Mariagerfjord Kommune vil orientere om
kommunens energipolitik og visioner på området og der vil være orientering fra Energistyrelsen om skiftet fra oliefyr til fjernvarme og rådgivning om
energirigtig renovering.
Mød endelig op, hvis du/I er interesseret i at høre om mulighederne for
at får en god energi-økonomi.

Vedtægtsændringer og 2. ekstraordinære generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling 26. januar 2015, blev forslag til vedtægtsændringer med enkelte ændringer vedtaget med 28 stemmer for og 2 imod.
Da antallet af fremmødte ikke udgør mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede indkaldes derfor til

2. ekstraordinære generalforsamling
23. februar 2015 kl. 19:00
i Veddum Sal.

På denne generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte andelshavere.

Generalforsamling 2014

Så er det atter tid for generalforsamling i Varmeværket.

Det foregår i år mandag 22. september kl. 18:00 i Veddum Sal.
Bestyrelsen opfordrer til at møde op for at gøre sin indflydelse gældende og få afklaret evt. spørgsmål.

Klik på dagsorden nedenfor for aftenens program
Generalforsamling-2014

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så de bliver up-to-date og tidssvarende.
De nu gældende vedtægter med foreslåede ændringer Vedtægter med rettelser.
Sådan vil vedtægterne komme til at være Nye vedtægter.
Vedtægtsændringerne kan nok ikke ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, da dette kræver kvalificeret flertal. Ændringerne skal derfor med stor sandsynlighed vedtages på ekstraordinær generalforsamling.

Har du set hvad du skal betale til varmeværket i september?

Det er nok en overraskelse at se, at der for de fleste sættes penge IND på budget-/økonomikontoen, – ja den kedelige streg foran beløbet er forsvundet!
Vi har været igennem en ret mild fyringssæson 2013/14 og så tilbagebetaler varmeværket oven i et beløb . Tilbagebetalingen skyldes markant mindre udgifter i varmeværket. Blandt anet har gasprisen været historisk lav gennem hele sæsonen.
Hyg Jer med at studere varmeopgørelsen på papir eller i netbanken.

Og så er der generalforsamling 22. september kl. 18:00 i Veddum Sal.
Dagsorden iflg. vedtægterne og forslag til generalforsamlingen sendes skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne.
  • 18:00 serveres der gule ærter
  • 19:00 starter generalforsamlingen

Fjernvarmeprisen sænkes igen

På bestyrelsesmødet i Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk tirsdag 24. juni 2014, blev det vedtaget at sænke varmeprisen med 10%.
Prisnedsættelsen bliver gældende fra starten af den nye fyringssæson som starter 1. juli 2014.

Det betyder at en bolig som er tilkoblet Varmeværket i gennemsnit vil få en varmeudgift på ca. kr. 17.000 i 2014-2015. Således er gennemsnitsprisen for fjernvarme i de 3 byer næsten halveret siden regnskabsåret 2012-2013, hvor prisen var kr. 32.000.